Aktualności

Więcej o: Spotkanie adaptacyjne

Spotkanie adaptacyjne

Zapraszamy Rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 15 czerwca 2023 r. o godzinie 16.30.

Spotkanie adaptacyjne z udziałem rodziców i dzieci odbędzie się w miesiącu sierpniu.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach informuje, że dyżur wakacyjny pełnią:

03.07.2023 – 31.07.2023:

– Publiczne Przedszkole nr 4 w Kozienicach.

– Publiczne Przedszkole nr 5 im Wandy Chotomskiej w Kozienicach.

– Publiczne Przedszkole nr 6 w Świerżach Górnych.

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach.

01.08.2023 – 25.08.2023:

– Publiczne Przedszkole nr 1 „Pod topolą” w Kozienicach

– Publiczne Przedszkole nr 2 w Kozienicach

– Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach.

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny  będzie do pobrania od 15 maja do 26 maja  2023 r. na stronie internetowej lub w sekretariacie  przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

Wypełniony wniosek  wskazany w załączniku Nr 4 do zarządzenia Nr 74/2023  Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 25 kwietnia 2023r. należy złożyć do 26 maja 2023r. w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny będzie podana 29 maja 2023 do godziny 15.00

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji dyżuru wakacyjnego:  

Zarządzenie Nr 74/2023 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 25 kwietnia 2023 r. – kliknij, aby zapoznać się z Zarządzeniem.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  na rok szkolny 2023/24

Szanowni Państwo!

Rekrutacja w Przedszkolach Nr 1 – 5 w Kozienicach oraz w oddziałach przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 1 i 4 w Kozienicach, w Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie po raz kolejny prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą wszystkich wymienionych placówek znajdujących się na terenie Gminy i wybrać tą, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do placówki pierwszego wyboru. Logowanie się do programu oraz szczegółowa instrukcja rekrutacji elektronicznej, krok po kroku dostępna będzie od 1marca br. pod adresem:

strona dla kandydata: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice/ 

Proces rekrutacji do przedszkoli odbywać się będzie w dniach:  01 marca – 28 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji określone zostały Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice, które dostępne jest pod linkiem:

https://bip.kozienice.pl/zarzadzenie/8096/zarzadzenie-nr-16-2023