Zajęcia logopedyczne i terapeutyczne

W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna przez nauczycieli specjalistów: neurologopedę i pedagoga. 

zajęcia logopedyczne  indywidualne lub grupowe: 

poniedziałek 13.30-15.00 

piątek 12.30-15.00 

zajęcia terapeutyczne: 

poniedziałek 8.30-13.30 

wtorek 12.15-13.15